آزاد رامهرمز                                                    http://46.248.41.46/

دانشگاه پیام نور رامهرمز                                         reg.pnu.ac.ir 

اخبار پیام نور                                                   www.pnunews.com

دانشگاه پیام نور رامهرمز      http://rmz.khz.pnu.ac.ir/Portal/Home

دانشگاه مجازی پیام نور      http://lms.pnu.ac.ir/LoginForm.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx

ایمیل یاهو                                              http://mail.yahoo.com

جیمیل                                                                                   www.gmail.com 

گوگل                                                                                   www.google.com

فیس بوک                                                                              www.facebook.com

فیس بوک۲                                                                           www.f2.chinoxy.com

سازمان سنجش                                                                 www.sanjesh.org

مرکز آزمون دانشگاه آزاد                                                     www.azmoon.org

نتایج آزمون دانشگاه آزاد                                                    www.azmoon.com

جامع سازمان آموزش فنی حرفه ای                                        www.portaltvto.com

آموزش و پرورش استان خوزستان                                                    www.khouz.medu.ir

فیش حقوقی آموزش و پرورش                                                       http://fish.medu.ir/

مدرسه مجازی قرآن کریم                                                        http://www.quran.medu.ir/

 مالیات برارزش افزوده                                                                    www.evat.ir    

دیوان محاسبات کشور                                                                  www.dmk.ir

 مدیریت حساب بانک خانوار                                                         www.refahi.ir    

ثبت نام اینترنتی عتبات                                                              www.atabat.haj.ir

مشاهده سابقه بیمه                                                             http://savabegh.sso.ir                       

درخواست فرآورده های نفتی                                                      www.tejaratasan.it

سامانه نهادهای کشاورزی                                                 www.shenasnameh.maj.ir

سامانه خرید گندم                                                                   www.nanegandom.ir    

سامانه دام خوزستان                                                               www.samanehdamkhz.ir

کد اقتصادی امور مالیاتی                                      https://www.taxir.org/preregisterinfo.aspx                                     

صندوق مهر امام رضا(ع)                                                               http://178.162.137.15/

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری                            http://www.msrt.ir/sites/ddstu/default.aspx

وزارت نفت                                                          http://mop.ir/Portal/Home/Default.aspx 

نوسازی مدارس                                       http://www.nosazimadares.ir/Pages/Default.aspx

  نوشته شده در  جمعه 1390/04/17ساعت 10:0 بعد از ظهر  توسط مدیریت 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM